Trail foto

Stanovisko

Partner trasy

Trasa začíná v Mokré Hoře a krajem říčky Ponávky směřuje terénem zvlněně na Lelekovice (červená turistická). Prokličkujete dědinku a pokračujete po rovinaté polní pak lesní pěšině na Kuřim, kterou trasa svižně objede po asfaltových cyklostezkách. Za Kuřimí čeká první delší zahřívací stoupání přes přírodní park Zlobice - výšlap po pěšině (červená turistická) zavřené v mlází na hřebínek Zlobice - Lipůvka. Hřebenovou panelovkou s širokými výhledy dojedete až nad Lipůvku.

Po přejezdu silnice pokračuje trasa dlouhým lesním terénním sjezdem do Skaličky ( 1 - 2), částečně po zelené turistické. Závěrečný singlík končí v poli, ve kterém je obvykle dobře vyšlapaná pěšina - vyjma období, kdy je pole čerstvě poorané (to je pak jednodušší se držet zelené turistické značky, byť je to asfalt - vyznačeno jako alternativa v mapě).

Po silnici projedete Skaličkou a za ní najedete nadlouho do hlubokých rozmanitých lesů a metr po metru stoupáte různě prudce na Stanovisko - držíte se turistických značek. Máte před sebou dynamicky proměnlivý profil i terén. Cestou nahoru i něco naklesáte, přejdete pár potůčků, zanoříte se do vysoké trávy, abyste za chvíli pro změnu přejížděli kořenité pasáže v jehličí, kulturní zastavení si můžete dát u Partyzánského památníku. Nahoře vyjedete z lesa do luk - širokého otevřeného prostranství s výhledy skoro jako na horách. Zasloužená odměna.

Dlouhý sjezd ze Stanoviska ( 3) směřuje lesem do Železného u Tišnova - je to širší kamenitá pěšina, občas vymleté korýtko. Z lesa i sjezdu vystoupíte u chatové oblasti v Železném a postupně se napojíte na stále převážně klesající asfaltovou cyklotrasu do Drásova. Z Drásova pokračujete po rovinatých velmi otevřených pěšinách a kopírujete bývalou železniční trať (Stará Tišnovka), při tom si můžete prohlížet okolní zalesněné hřebeny, přilehlé brdky a dědinky nebo zajímavé úkazy jako jsou například Malhostovické pecky. Dojetete k oblíbenému rybníku Srpek v Kuřimi, prokličkujete její přihlelou zapadlou částí a okrajem přírodního parku Baba nenásilně směřujete na Ivanovice - těšit se můžete na mírně vlnité pěšinky a zábavné singlíky ( 1.5), výhledy na Českou, Lelekovice a oblasti kolem.

Z Ivanovic zbývá dostat se zpět do Mokré Hory - dá se elegantně prosmýknout zahrádkářskou kolonií a sjet prudkým prďákem dolů ke kolejím (technická zdatnost nebo ochota kousek snést kolo nutná,  4.5), pak už popojedete jen po rovině do cíle. Alternativně lze dojet do cíle trasy po nenáročných zpevněných a nezpevněných pěšinách, nezbudou-li na technické hrátky v závěru síly (hezká alternativa, která vám ukáže, jak snadno prokličkovat celý dopravní uzel mezi Ivanovicemi a Mokrou Horou, aniž byste museli vůbec jet po silnici, je vyznačená v mapě).

48,2 kmdélka

723 mpřevýšení

3.5fyzická obtížnost

2technická obtížnost()

Stáhnout trasu